Vital Security™ 

M86 Security (Finjan) pakub tooteid turvalise internetilüüsi tarbeks ärikasutajatele. Kasutusel on patendeeritud aktiivne reaalajas toimiv kontrolltehnoloogia. FINJANi tunnustatud seadmed kaitsevad kasutajat Crimeware ja teiste kuritahtliku sisuga veebirünnakute vastu, mis ründavad kasutaja arvutit ning varastavad  ärilist informatsiooni. See tehnoloogia võimaldab M86 Security'l (Finjan) oma klientidele pakkuda aktiivset reaalajas toimivat kaitset zero-day ning suunatud veebirünnakute nagu Crimeware, Web 2.0 rünnakute, nuhkvara, phishingu, troojalaste, sogastatud pahavara ja samuti muude õelvarade vastu.

Küberkuritegevus on laienev nähtus. Ettevõtete arvutivõrkude ründamise ning andmete varastamisest ja edasimüügist teistele kriminaalidele saadav raha on selle kuritegevusharu edasiviivaks jõuks. Küberkurjategijad  kasutavad veebi kui laiaulatuslikku nakkuselevitaja kuritahtliku koodi, sealhulgas identiteedivarguse, finantspettuse ja spionaaži jaoks. Kasutusel on arendatud tehnoloogiad nagu koodi sogastamine, mis takistavad pahalaste avastamist.

M86 Security (Finjani Secure Web Gateway) tooted kasutavad reaalajas toimivat sisuanalüüsi, et tuvastada veebikoodi pahavaralist käitumist. Kogu sisenev ja väljuv veebiliikluse sisu HTTP/HTTPS/FTP analüüsitakse reaalajas, vaatamata selle URL-i päritolule ning ilma signatuurita. Seetõttu leitakse ning blokeeritakse Crimeware, suunatud rünnakud ja muu pahavaraline veebisisu isegi juhul, kui see sisaldub SSL-liikluses.

Mis teeb M86 Security (Finjan'i) pakkumise unikaalseks?

Põiklevat Crimeware rünnakut on raske peatada toodetega, mis on mõeldud takistama töötajate külastust teadaolevatele mitteärilistele lehekülgedele (URL filtreerimine), teadaolevatele legitiimsetele lehekülgedele või allalaadima teadaolevat pahavara (antiviirus).

Aktiivne reaalajas toimiv kontrolltehnoloogia ületab need kitsendused. Ettvõtted ja organisatsioonid otsivad kompleksset kaitset, mitmekihilist lähenemist  (multi-layered approach), reaalajas toimivat ja reaktiivset IT turvalisuse tehnoloogiat.

M86 Security (Finjani Vital Security™) koos aktiivse reaalajas toimiva koodi kontrollimise tehnoloogiaga pakub pahavaralise sisu kaitset.

M86 Security (Finjani) turvalise internetilüüsi lahendus analüüsib kogu sissetulevat ja väljaminevat veebiliiklust reaalajas vaatamata selle päritolule ja selgitab välja selle potentsiaalse käitumise enne, kui kood jõuab end käivitada lõppkasutaja arvutis. Mõistes veebikoodi tegelikku käitumist tuvastab ja ennetab M86 Security (Finjani) reaalajas toimiv kontrolltehnoloogia Crimeware olemasolu ja levimise tagades mistahes pahavaralise veebikoodi juurdepääsu ettevtte arvutivõrgule ning kaitseb seeläbi ettevõtte ärikriitilist informatsiooni.

M86 Security (Finjani Web Security) pakub erinevust teistest turvatoodetest seeläbi, et ei rajane etteantud mustritele ega URLi mainele. M86 Security (Finjani) kasutatav aktiivne reaalajas toimiv tehnoloogia kontrollib koodi kõikidelt veebiaadressidelt ning teeb reaalajas kindlaks, mida kood täpselt teha soovib.