Arvutihooldus

Arvutisüsteemide teenindus on valdkond, mis tegeleb tööjõuressurside optimaalse müügiga klientidele, kes vajavad oma infosüsteemile hooldust, kuid kelle hooldusvajadused ei ole nii suured, et oleks majanduslikult otstarbekas palgata ja pidevalt koolitada oma hooldusmeeskonda.

TRENET on kogemustele toetudes loonud infosüsteemide teenindussüsteemi, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset hooldust madalate kuludega.

Hinnakiri

Teenuste tunnihinnad: 

 
Hinnad ei sisalda käibemaksu 

Tarkvara paigaldus / hooldus / seadistus 35 €
Kaughooldus/-haldus / Helpdesk 30 € *
Konsultatsioon / Tarkvara audit 35 €
Operatsioonisüsteemi ja servertarkvara hooldus / paigaldus /
Andmete taastamine

65 €

Arvutustehnika hooldus  / paigaldus / testimine 35 €
Arvutivõrgu hooldus / testimine 35 €
Arvutivõrgu sertifitseerimine 65 €
Transport Tallinnast välja (€/km) 0,85 €
Väljakutsetasu
(reageerimisaeg  vastavalt Teenindaja võimalustele)
5 € ** 
Kiirväljakutsetasu
(reageerimisaeg  kuni 4 tundi)
15 € **
.ee domeeninime registreerimine (tasu 1 aasta eest)

16,25 €

* - ei lisandu väljakutsetasu
** -  Tallinna piires

KOEFITSENDID:
08:00-18:00=1
18:00-21:00=1,5
21:00-08:00 ja puhkepäevadel=2

Tööaeg korrutatakse koefitsendiga ja koefitsendid summeeruvad.
Näide: puhkepäeval kell 22.00 on koefitsent 4 ja 1 tunni töö arvestatakse 4 tunni väärtuses.

Hoolduslepingu puudumisel arvestatakse aega ühe tunni kaupa ümardusega järgmise täistunnini.
Hoolduslepingu korral on hinnad soodsamad.