Arvutihooldus

Arvutisüsteemide teenindus on valdkond, mis tegeleb tööjõuressurside optimaalse müügiga klientidele, kes vajavad oma infosüsteemile hooldust, kuid kelle hooldusvajadused ei ole nii suured, et oleks majanduslikult otstarbekas palgata ja pidevalt koolitada oma hooldusmeeskonda.

TRENET on kogemustele toetudes loonud infosüsteemide teenindussüsteemi, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset hooldust madalate kuludega.

Hinnakiri (teenuste tunnihinnad)

Hinnad ei sisalda käibemaksu

Tarkvara paigaldus / hooldus / seadistus 40 €
Kaughooldus/-haldus / Helpdesk * 35 €
Konsultatsioon / Tarkvara audit 40 €
Operatsioonisüsteemi ja servertarkvara hooldus / paigaldus / Andmete taastamine 70 €
Arvutustehnika hooldus / paigaldus / testimine 40 €
Arvutivõrgu hooldus / testimine 40 €
Arvutivõrgu sertifitseerimine 70 €
Transport Tallinnast välja (€/km) 0,85 €
Väljakutsetasu (reageerimisaeg vastavalt Teenindaja võimalustele) ** 15 €
Kiirväljakutsetasu (reageerimisaeg kuni 4 tundi) ** 30 €

* ei lisandu väljakutsetasu
** Tallinna piires

Koefitsendid

08:00-18:00 = 1
18:00-21:00 = 1,5
21:00-08:00 ja puhkepäevadel = 2

Tööaeg korrutatakse koefitsendiga ja koefitsendid summeeruvad.

Näide: puhkepäeval kell 22.00 on koefitsent 4 ja 1 tunni töö arvestatakse 4 tunni väärtuses.

Hoolduslepingu puudumisel arvestatakse aega ühe tunni kaupa ümardusega järgmise täistunnini. Hoolduslepingu korral on hinnad soodsamad.